استراتژی واگرایی و واگرایی مخفی - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی واگرایی مخفی و کندل استیک در بازار باینری آپشن

سیگنال Call

بر روی یک روند صعودی طولانی، یک واگرایی مخفی صعودی به وسیله اندیکاتور RSI یا اسیلاتور AO قابل تشخیص است. بر روی این روند صعودی، ممکن است یک روند نزولی کوتاه مدت پدید آید و باعث تشکیل یک همگرایی گردد.

اگر لبه های پایینی همگرایی و واگرایی مخفی مثبت همپوشانی داشته باشند، یک سیگنال Call صادر می شود.

وجود یک کندل بازگشتی صعودی قدرتمند (پوشانی، چکش، خط نافذ، انبرک و ...) بر روی آخرین دره، سیگنال Call را تأیید می کند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

  • قیمت ورود: بالاترین قیمت از آخرین کندل
  • قیمت هدف: طول آخرین کندل بالای قیمت ورود

Put signal

بر روی یک روند نزولی طولانی، یک واگرایی مخفی نزولی به وسیله اندیکاتور RSI یا اسیلاتور AO قابل تشخیص است. بر روی این روند نزولی، ممکن است یک روند صعودی کوتاه مدت پدید آید و باعث تشکیل یک واگرایی گردد.

اگر لبه های پایینی واگرایی و واگرایی مخفی مثبت همپوشانی داشته باشند، یک سیگنال Put صادر می شود.

وجود یک کندل بازگشتی صعودی قدرتمند (پوشانی نزولی، ستاره دنباله دار، ابر سیاه، انبرک بالا و ...) بر روی آخرین قله، سیگنال Put را تأیید می کند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

  • قیمت ورود: کمترین قیمت از آخرین کندل
  • قیمت هدف: طول آخرین کندل پایینتر از قیمت ورود

استراتژی واگرایی و واگرایی مخفی

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates