استراتژی هارمونیک در باینری آپشن - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی هارمونیک در باینری آپشن
اجزا
  • الگوی هارمونیک
  • الکوی کندل استیک

سیگنال Call/Ladder/No-Touch

در پایان یک روند نزولی، یک الگوی هارمونیک شکل گرفته که با تشخیص نقطه برگشت در محدوده احتمالی بازگشت روند (PRZ)، سیگنال Call صادر می شود.

همچنین یک الگوی کندل بازگشتی قدرتمند در همین منطقه شکل می گیرد که تأیید کننده شروع روند صعودی است. این الگوی کندل، قیمت ورود سیگنال Call را مشخص می کند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Ladder، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطوح بالاتر(قیمت های هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند. هر کدام از این قیمت های هدف، زمان انقضا و همچنین نسبت سود خاص خود را دارد.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت پایینتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: بیشترین قیمت کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول کندل به طرف بالای قیمت ورود

سیگنال Put/Ladder/No-Touch

در پایان یک روند صعودی، یک الگوی هارمونیک شکل گرفته که با تشخیص نقطه برگشت در محدوده احتمالی بازگشت روند (PRZ)، سیگنال Put صادر می شود.

همچنین یک الگوی کندل بازگشتی قدرتمند در همین منطقه شکل می گیرد که تأیید کننده شروع روند نزولی است. این الگوی کندل، قیمت ورود سیگنال Put را مشخص می کند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Ladder، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطوح پایینتر (قیمت های هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند. هر کدام از این قیمت های هدف، زمان انقضا و همچنین نسبت سود خاص خود را دارد.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت بالاتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: کمترین قیمت از آخرین کندل
  • قیمت هدف: طول آخرین کندل پایینتر قیمت ورود

استراتژی هارمونیک در باینری آپشن

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates