ایچیموکو باینری آپشن - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای

استراتژی ایچیموکو

این استراتژی بر اساس الگوهای کندل استیک بنا نهاده شده و هدف از آن پیش بینی دقیق و معتبر نمودار آینده قیمت می باشد. بنیانگذار آن یک روزنامه نگار ژاپنی است که به مدت 30 سال برای تکمیل آن زحمت کشید.

این الگو شامل 5 خط می باشد: تنکن سن (Tenkan-Sen)، کیجون سن (Kijun-Sen)، سنکو سپن A(Senkou-Span A)، سنکو سپن B(Senkou-Span B) و شیکو سپان (Chikou-Span). هر کدام از این خطوط به وسیله فرمول خاصی و با روش های گوناگونی قابل محاسبه است.

خطوط تنکن سن و کیجون سن اغلب باهم برای پیش بینی جهت آینده روند قیمت به کار می روند. اما دو خط سنکو سپن A و سنکو سپن B منطقه ای به نام ابر ایچمکو تشکیل می دهند که با نام کومو نیز شناخته شده است.

بسته به محل دو خط سنکو سپن A و سنکو سپن B، رنگ ابر کومو تغییر می کند، به این صورت که اگر سنکون سپن A بالاتر از سنکون سپن B قرار گیرد، رنگ ابر سبز خواهد بود که بیانگر حرکت صعودی قدرتمندی است.

از طرفی، اگر سنکو سپن B بالاتر از سنکو سپن A باشد، رنگ ابر کومو قرمز شده که بیانگر حرکت نزولی قدرتمند می باشد. خط Chikou-Span با نام خط تأخیر شناخته می شود که بر اساس حرکت های قبلی قیمت و برای نشان دادن روند طراحی شده است.

الگوی ایچیموکو سیگنالهای بسیار زیادی را می تواند صادر کند که تیم تحلیل حرفه ای ما با استفاده از الگوریتم ها و تکنیک های قدرتمند ایچیموکو، دقیق ترین و معتبرترین سیگنالها را به مشتریان خود ارائه میکند.

خط Tenkan-Sen بر روی خط Kijun-Sen
این حالت، با توجه به محل قرار گرفتن هر کدام از این دوخط، بیانگر وجود نقطه برگشت روند است. سیگنال قدرتمندتر را می توان با توجه به محل و حالت ابر کومو صادر کرد.
نمودار قیمت بر روی خط Kijun-Sen
اگر در نقطه ای، نمودار قیمت از خط Kijun-Sen عبور کند، سیگنال قدرتمند صادر می شود. میزان قدرت و اعتبار این سیگنال را می توان با توجه محل قرار گرفتن نقطه عبور و همچنین دیگر تأییدات تشخیص داد.

ابر (Kumo) ایچیموکو
محل قرار گرفتن خطوط Senkou-Span A و Senkou-Span B می تواند برای تشخیص نقاط مناسب ورود مفید باشد. این نقاط در محل عبور این دو خط از یکدیگر قابل تخیص هستند.  
خط Chikou-Span روی نمودار قیمت
با توجه به محل قرار گرفتن و حرکت خط Chikou-Span در مقایسه با نمودار قیمت، نقاط ورود مناسبی قابل تشخیص است. در صورتی که خط Chikou-Span از نمودار قیمت عبور کند، معامله گر می تواند با توجه به تأییدات دیگر اقدام به وارد کردن اردر کند.  
شکست ابر کومو (Kumo)
در صورتی که نمودار قیمت از درون ابر کومو بگذرد، یک سیگنال صادر می گردد که میزان اعتبار آن با توجه به تأییدات دیگر قابل تشخیص است.

ایچیموکو باینری آپشن

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates