استراتژی مکدی (MACD) در باینری آپشن - سیگنال باینری آپشن رایگان فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی مکدی (MACD) در باینری آپشن
اجزا

سیگنال Call/Higher/Touch

بعد از اینکه قیمت در درون کانالی نوسان کرد، یا اینکه پیش بینی شود که روند نزولی تغییر جهت خواهد داد، اگر منحنی مکدی و میله های آن هردو زیر خط صفر باشند، در لحظه ای که خط مکدی از میله ها به سمت پایین عبور کند سیگنال صعودی صادر می شود.

RSI
واگرایی/همگرایی
مکدی + استوکاستیک
کندل استیک

نمودا پیشرفته مکدی با اندیکاتور یا الگوی دیگری نیز قابل تلفیق است.

همگرایی تشکیل شده توسط RSI یا استوکاستیک و همچنین کندل بازگشتی قدرتمند (مانند پوشانی صعودی، چکش، خط نافذ و یا انبرک پایینی) تأیید بسیار خوبی برای سیگنالی هستند که در لحظه عبور منحنی مکدی از میله ها به سمت پایین (هم منحنی مکدی و هم میله ها، هردو در فاز پایینی باشند) صادر شده است.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Higher، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح بالاتر(قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت پایینتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: نقطه ای که منحنی مکدی از میله ها به سمت پایین عبور می کند
  • حد سود: با توجه به تأییدات، 10 تا 63 پیپ بالای قیمت ورود
 

سیگنال Put/Lower/No-Touch

بعد از اینکه قیمت در درون کانالی نوسان کرد، یا اینکه پیش بینی شود که روند صعودی تغییر جهت خواهد داد، اگر منحنی مکدی و میله های آن هردو بالای خط صفر باشند، در لحظه ای که خط مکدی از میله ها به سمت بالا عبور کند سیگنال نزولی صادر می شود.

RSI
واگرایی/همگرایی
مکدی + استوکاستیک
کندل استیک

نمودا پیشرفته مکدی با اندیکاتور یا الگوی دیگری نیز قابل تلفیق است.

واگرایی تشکیل شده توسط RSI یا استوکاستیک و همچنین کندل بازگشتی قدرتمند (مانند پوشانی نزولی، ستاره دنباله دار، ابر سیاه و یا انبرک بالایی) تأیید بسیار خوبی برای سیگنالی هستند که در لحظه عبور منحنی مکدی از میله ها به سمت بالا (هم منحنی مکدی و هم میله ها، هردو در فاز بالایی باشند) صادر شده است.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Lower، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح پایینتر (قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت بالاتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: نقطه ای که منحنی مکدی از میله ها به سمت بالا عبور می کند
  • حد سود: با توجه به تأییدات، 10 تا 63 پیپ پایین قیمت ورود
 

استراتژی مکدی (MACD) در باینری آپشن

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates