استراتژی همپوشانی واگرایی ها - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی همپوشانی واگرایی ها در بازار باینری

سیگنال Call

در یک روند نزولی، بعد از اینکه قیمت به اولین دره رسیده، از آنجا به سمت بالا بازگشته و اولین قله را تشکیل داده است. سپس نمودار قیمت به سمت پایین حرکت کرده تا دومین دره را تشکیل دهد.

سپس قیمت روند صعودی در پیش گرفته و دومین قله را می سازد، اما بازهم سقوط کرده تا سومین دره را شکل دهد.

با در نظر گرفتن تشکیل دو همگرایی بر روی سه دره متوالی (با به کارگیری RSI یا استوکاستیک) سیگنال Call صادر می گردد. تشکیل یک کندل بازگشتی صعودی قدرتمند بر روی سومین دره تأییدی بر این سیگنال است که قیمت ورود را تعیین می کند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

  • قیمت ورود: بالاترین قیمت از آخرین کندل
  • قیمت هدف: طول آخرین کندل بالای قیمت ورود

سیگنال Put

در یک روند صعودی، بعد از اینکه قیمت به اولین قله رسیده، از آنجا به سمت پایین بازگشته و اولین دره را تشکیل داده است. سپس نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرده تا دومین قله را تشکیل دهد.

بعد از آن، قیمت روند نزولی در پیش گرفته  و دومین دره را می سازد، اما بازهم صعود کرده تا سومین قله را شکل دهد.

با در نظر گرفتن تشکیل دو واگرایی بر روی سه قله متوالی (با به کارگیری RSI یا استوکاستیک) سیگنال Put صادر می گردد. تشکیل یک کندل بازگشتی نزولی قدرتمند بر روی سومین قله تأییدی بر این سیگنال است که قیمت ورود را تعیین می کند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

  • قیمت ورود: کمترین قیمت از آخرین کندل
  • قیمت هدف: طول آخرین کندل پایینتر قیمت ورود

استراتژی همپوشانی واگرایی ها

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates