استراتژی پیوت در باینری آپشن - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
استراتژی پیوت در باینری آپشن
  • پیوت (روزانه)
  • مکدی (25، 41،21)
  • اسیلاتور AO
  • RSI (8)
Signup now

سیگنال Call/Ladder/No-Touch

در یک روند نزولی، با فرض اینکه مکدی یا اسیلاتور AO تشکیل همگرایی را نشان می دهند و با رسیدن نمودار قیمت به خط مقاومتی که از نقاط پیوت (تایم فریم روزانه) به دست آمده است، اگر RSI از سطح 30 به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید صادر می شود.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Higher، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح بالاتر(قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت پایینتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: بالای بیشترین قیمت کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول کندل به طرف بالای قیمت ورود

سیگنال Put/Ladder/No-Touch

در یک روند نزولی، با فرض اینکه مکدی یا اسیلاتور AO تشکیل واگرایی را نشان می دهند و با رسیدن نمودار قیمت به خط مقاومتی که از نقاط پیوت (تایم فریم روزانه) به دست آمده است، اگر RSI از سطح 70 به سمت پایین عبور کند، سیگنال فروش صادر می شود.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Lower، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح پایینتر (قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت بالاتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: زیر کمترین قیمت کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول کندل به طرف پایین قیمت ورود

استراتژی پیوت در باینری آپشن

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates