استراتژی رفتار قیمت در باینری آپشن - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی رفتار قیمت در باینری آپشن
اجزا
 • الگوی کلاسیک
 • الگوی شمعی (پوشانی، چکش، خط نافذ، انبرک و ...)
 • RSI (8)
 • استوکاستیک (14، 3، 3)

سیگنال Call/Ladder/No-Touch

اگر در یک روند نزولی، قیمت به مقدار قیمت هدف یک الگوی کلاسیک نزولی دقیق برسد، در صورتی که در همان نقطه، یکی یا تمام تأییدات زیر حاصل شود، سیگنال Call صادر می گردد:

 1. اگر یک کندل صعودی قدرتمند (مانند پوشانی صعودی، چکش، انبرک پایینی و یا خط نافذ) شکل گیرد
 2. اگر اندیکاتور RSI از سطح 30 به سمت بالا عبور کند
 3. اگر استوکاستیک از سطح 20 به سمت بالا عبور کند

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Ladder، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطوح بالاتر(قیمت های هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند. هر کدام از این قیمت های هدف، زمان انقضا و همچنین نسبت سود خاص خود را دارد.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت پایینتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

 • قیمت ورود: بیشترین قیمت کندل شکل گرفته
 • حد سود: به اندازه طول کندل به طرف بالای قیمت ورود

سیگنال Put/Ladder/No-Touch

اگر در یک روند صعودی، قیمت به مقدار قیمت هدف یک الگوی کلاسیک صعودی دقیق برسد، در صورتی که در همان نقطه، یکی یا تمام تأییدات زیر حاصل شود، سیگنال Put صادر می گردد:

 1. اگر یک کندل نزولی قدرتمند (مانند پوشانی نزولی، ستاره دنباله دار، انبرک بالایی و یا ابر سیاه) شکل گیرد
 2. اگر اندیکاتور RSI از سطح 70 به سمت پایین عبور کند
 3. اگر استوکاستیک از سطح 80 به سمت پایین عبور کند

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد. در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Ladder، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطوح پایینتر (قیمت های هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند. هر کدام از این قیمت های هدف، زمان انقضا و همچنین نسبت سود خاص خود را دارد.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت بالاتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

 • قیمت ورود: کمترین قیمت از آخرین کندل
 • قیمت هدف: طول آخرین کندل پایینتر قیمت ورود

استراتژی رفتار قیمت در باینری آپشن

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates