استراتژی کندل ویژه - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی کندل ویژه در باینری آپشن
اجزا
  • الگوی چکش معکوس/ مرد آویخته

سیگنال Call/Higher/Touch

در یک روند صعودی، بعد از رسیدن قیمت به یک قله، الگوی مرد به دار آویخته شده شکل می گیرد. بعد از اولین کندل، الگوی مرد آویخته دیگری نیز تشکیل می شود.

با توجه به تشکیل متناوب این دو الگو، سیگنال Call صادر می شود و بعد از رسیدن قیمت به نقطه ورود، سیگنال فعال می گردد.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Higher، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح بالاتر(قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت پایینتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: بیشترین قیمت دومین کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول دومین کندل به طرف بالای قیمت ورود

سیگنال Put/Lower/Touch

در یک روند نزولی، بعد از رسیدن قیمت به یک دره، الگوی چکش معکوس شکل می گیرد. بعد از اولین کندل، الگوی چکش معکوس دیگری نیز تشکیل می شود.

با توجه به تشکیل متناوب این دو الگو، سیگنال Put صادر می شود و بعد از رسیدن قیمت به نقطه ورود، سیگنال فعال می گردد.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Lower، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح پایینتر (قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت بالاتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: کمترین قیمت دومین کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول دومین کندل به طرف پایین قیمت ورود

استراتژی کندل ویژه

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates