استراتژی انبرک پایین/ بالا - سیگنال باینری آپشن رایگان دستیار فارکس حرفه ای
عنوان
استراتژی انبرک پایین/ بالا در باینری آپشن
اجزا
  • الگوی انبرک بالا/پایین

سیگنال Call/Higher/Touch

در یک روند نزولی، نمودار قیمت از بالا به سمت پایین ریزش می کند و یک دره تشکیل می شود و در همان دره، الگوی چکش صعودی نمایان می شود.

بعد از تشکیل اولین الگوی چکش معکوس، الگوی دیگری نیز به وجود می آید و درون آن الگوی کندل انبرک پایینی نیز شکل می گیرد. وجود این الگوی انبرک پایینی، سیگنال Call را صادر می کند، اما این سیگنال بعد از رسیدن قیمت به نقطه ورود فعال می شود.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Call را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت پایین بازگردد و قبل از انقضای اردر Call پایینتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Call مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Higher، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح بالاتر(قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت پایینتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: بیشترین قیمت کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول کندل به طرف بالای قیمت ورود

سیگنال Put/Lower/Touch

در یک روند صعودی، نمودار قیمت از پایین به سمت بالا صعود می کند و یک قله تشکیل می شود و در همان قله، الگوی ستاره دنباله دار نزولی نمایان می شود.

بعد از تشکیل اولین الگوی چکش نزولی، الگوی دیگری نیز به وجود می آید و درون آن الگوی کندل انبرک بالایی نیز شکل می گیرد. وجود این الگوی انبرک بالایی، سیگنال Put را صادر می کند، اما این سیگنال بعد از رسیدن قیمت به نقطه ورود فعال می شود.

در صورتی که قیمت به نقطه ورود برسد، سیگنال مورد نظر فعال خواهد شد. اما اگر قیمت از نقطه ورود گذشت و معامله گر نتواند اردر Put را برای آن فعال کند، سیگنال مورد نظر نامعتبر می گردد.

در شرایط خاص، بعد از اینکه قیمت از نقطه ورود عبورکرد، اگر دوباره به سمت بالا بازگردد و قبل از انقضای اردر Put بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، در این صورت سیگنال Put مورد نظر همچنان معتبر خواهد ماند.

در خصوص اردر Lower، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت سطح پایینتر (قیمت هدف) از قیمت ورود را لمس کرده و تا قبل از انقضای اردر در آنجا بماند.

در خصوص اردر No-Touch، پیش بینی سیگنال این احتمال را می دهد که قیمت بالاتر از مقدار خاصی (قیمت هدف) نوسان کند و بدون آنکه بتواند آن را لمس کند، اردر منقضی می شود.

  • قیمت ورود: کمترین قیمت کندل شکل گرفته
  • حد سود: به اندازه طول کندل به طرف پایین قیمت ورود

خدمات حرفه ای

به منظور ارائه خدمات حرفه ای به معامله گران و علاقه مندان به بازارهای مالی، خصوصا فارکس می توانید 1. نام و نام خانوادگی 2. ایمیل 3. شماره تماس خود را به ایمیل [email protected] ارسال نمایید تا مشاوره رایگان و آشنایی با اپلیکیشن به شما ارائه شود.

استراتژی انبرک پایین/ بالا

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates