مسابقه مصاف معامله گران در بروکر آلپاری - حساب واقعی برای مسابقه

مسابقه مصاف معامله گران در بروکر آلپاری - 10 ژانویه 2018

2018-02-26 20:52:37

بروکر آلپاری اقدام به ارائه مسابقه تحت عنوان "مصاف معامله گران" کرده است که در آن تعداد 32 تریدر در مجموع برای مرحله دوم انتخاب می شوند. در مرحله نخست، معامله گران از طریق حساب واقعی خود می بایست برای درخواست شرکت در مسابقه اقدام نمایند. توجه داشته باشید که حساب معاملاتی باید در هیچ یک از مسابقات گذشته شرکت نکرده باشند.

پس از افتتاح حساب و ثبت نام در مسابقه، معامله گران باید یکی از 2 گروه موجود، گاو ها (Bulls) یا خرس ها (Bears)، را انتخاب نمایند. سپس در گروه خود با در نظر گرفتن مقدار سود معاملاتی می بایست بین 16 تریدر برتر قرار گیرند تا به مرحله دوم مسابقه راه پیدا کنند. در این مرحله، اگر معامله گرانی با رتبه یکسان وجود داشته باشند، آنگاه آن معامله گری که زودتر حساب خود را افتتاح کرده باشد در رتبه بهتری قرار می گیرد.

در مرحله دوم که به صورت حذفی برگزار خAواهد شد، معامله گران هر دو گروه بر اساس رتبه هایشان به صورت ضربدری مقابل هم قرار می گیرند تا در نهایت نفر اول این مساقات شناخته شود. معامله گر شماره 16 در گروه گاوها مقابل رتبه 1 گروه خرس ها و بدین صورت تمام تریدرها مقابل حریفان قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است که دوره هر مرحله 1 هفته معاملاتی است که از ساعت 12 نیمه شب دوشنبه به وقت سرور آلپاری تا 12 نیمه شب روز شنبه برگذار می گردد.

تاریخ شروع
تاریخ پایان

Tags

Copyright © 2011-2019 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates