الگوی دو قله/ دره در RSI Archives - فارکس حرفه ای
عنوان
RSI Double Top Double Bottom
اجزا
  • RSI (8)

سیگنال خرید

در روند نزولی، اگر بازار در شرایط بیش فروش باشد و اندیکاتور RSI زیر سطح 30 قرار گیرد، در صورتی که اندیکاتور زیر سطح 30 الگوی دو دره تشکیل دهد، به محض عبور از این سطح به سمت بالا، سیگنال خرید صادر می گردد.

توجه داشته باشیم که قله بین دو دره نباید سطح 30 اندیکاتور RSI را لمس کند یا از آن بگذرد.

  • قیمت ورود: بالای بیشترین قیمت کندلی که با تشکیل آن، اندیکاتور RSI به طور کامل از سطح 30 به بالا عبور می کند
  • حد سود: به اندازه فاصله بین بیشترین قیمت کندل و آخرین دره قیمت که در بالای قیمت ورود تشکیل شده بود
  • حدد ضرر: زیر آخرین دره قیمت

سیگنال فروش

در روند صعودی، اگر بازار در شرایط بیش خرید باشد و اندیکاتور RSI بالای سطح 70 قرار گیرد، در صورتی که اندیکاتور بالای سطح 70 الگوی دو قله تشکیل دهد، به محض عبور از این سطح به سمت پایین، سیگنال فروش صادر می گردد.

توجه داشته باشیم که دره بین دو قله نباید سطح 70 اندیکاتور RSI را لمس کند یا از آن بگذرد.

  • قیمت ورود: زیر کمترین قیمت کندلی که با تشکیل آن، اندیکاتور RSI به طور کامل از سطح 70 به پایین عبور می کند
  • حد سود: به اندازه فاصله بین کمترین قیمت کندل و آخرین قله قیمت که در زیر قیمت ورود تشکیل شده بود
  • حدد ضرر: بالای آخرین قله قیمت

خدمات حرفه ای

به منظور ارائه خدمات حرفه ای به معامله گران و علاقه مندان به بازارهای مالی، خصوصا فارکس می توانید 1. نام و نام خانوادگی 2. ایمیل 3. شماره تماس خود را به ایمیل [email protected] ارسال نمایید تا مشاوره رایگان و آشنایی با اپلیکیشن به شما ارائه شود.

الگوی دو قله/ دره در RSI

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates